สวัสดี!

Z-Libraryเป็นหนึ่งในห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรามีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงงานเขียนและวรรณกรรมได้ ปัจจุบันZ-Libraryมีหนังสือมากกว่า8,533,000เล่ม และบทความมากกว่า84,837,000ฉบับ Z-Libraryมีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากในสหรัฐฯ รัสเซีย เยอรมนี ฟินแลนด์ มาเลเซีย และลักเซมเบิร์ก ข้อมูลที่เราจัดเก็บทั้งหมดนั้นใหญ่กว่า220 TB! ทุก ๆ เดือน ผู้คนหลายล้านคนใช้ Z-Library เพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละคน และนั่นหมายความว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว แต่มันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณ

Only thanks to your support over the past six months, we've made many improvements such as book rating, new category system, new book covers, book requests search, one-click download, most popular books in your language, updated category filter, terms search, Telegram bot and much more. Also, we have refreshed/updated some of our major pages: download history, user’s profile, book requests, your favorites and new blog page. การสนับสนุนอย่างแข็งขันของคุณมอบความแข็งแกร่งให้กับทีมของเรา และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของเรา ทุก ๆ ดอลลาร์ที่บริจาคไม่ได้เป็นแค่เงินสำหรับเรา แต่มันคือความมั่นใจว่าคุณต้องการโครงการนี้จริง ๆ!

Z-Library เป็นโครงการไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดขึ้นโดยการเงินทุนของเหล่าผู้ก่อตั้ง และการสนับสนุนจากคุณ ปัจจุบัน (September, 15th) ในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี เราจัดสรรการระดุมทุนเพิ่มเติมเพื่อการบำรุงรักษาและพัฒนาโครงการ เราจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ ดอลลาร์ที่บริจาคให้แก่เรา

ขอแสดงความนับถือ,
Z-Library ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริจาคล่าสุด

$10
Dan
24 September 2021, 11:47
$1
Magica
24 September 2021, 11:47
$5
Neal
24 September 2021, 11:47
$1
Anonymous
24 September 2021, 11:47
$20
Suz
24 September 2021, 11:46
$20
Phil
24 September 2021, 11:46
$1
xiaobihe
24 September 2021, 11:45
$10
Eli
24 September 2021, 11:44
$20
s94102515
24 September 2021, 11:44
$5
冯铁拴
24 September 2021, 11:44
$1
Maya
24 September 2021, 11:43
$7
noddy
24 September 2021, 11:42
$10
Arie
24 September 2021, 11:42
$2
dongxinze
24 September 2021, 11:42
$1
Dhewa
24 September 2021, 11:40
$10
Tung
24 September 2021, 11:40
$1
zhongjun
24 September 2021, 11:40
$1
sheep
24 September 2021, 11:39
$10
ranyong
24 September 2021, 11:39
$10
LyndonMegumi
24 September 2021, 11:39
$1
Lilice
24 September 2021, 11:39
$5
Nazaret
24 September 2021, 11:37
$1
Nchimunya
24 September 2021, 11:37
$10
Anonymous
24 September 2021, 11:37
$10
Hsiang
24 September 2021, 11:36
$10
fightinggggg
24 September 2021, 11:35
$10
Ppcxprs
24 September 2021, 11:34
$10
Yangyang
24 September 2021, 11:33
$1
xlydsg
24 September 2021, 11:33
$10
re34dr
24 September 2021, 11:33
$10
XINGNI
24 September 2021, 11:33
$1
STICKT
24 September 2021, 11:32
$2
R
24 September 2021, 11:32
$5
Miranda
24 September 2021, 11:30
$1
gary
24 September 2021, 11:30
$5
快雪时晴
24 September 2021, 11:29
$5
pierce
24 September 2021, 11:28
$1
czx1
24 September 2021, 11:27
$6
Tokubara
24 September 2021, 11:27
$3
Phil
24 September 2021, 11:27
$1
ZhangYU
24 September 2021, 11:26
$4
Chen
24 September 2021, 11:26
$10
Ling
24 September 2021, 11:26
$5
tenkmaster
24 September 2021, 11:25
$1
BackwardGalaxy
24 September 2021, 11:25
$5
BINLIN
24 September 2021, 11:24
$5
Kira
24 September 2021, 11:24
$1
冯铁拴
24 September 2021, 11:24
$25
malattar
24 September 2021, 11:24
$13
Ana
24 September 2021, 11:23
$10
fytfyt
24 September 2021, 11:23
$5
user5
24 September 2021, 11:23
$1
lhl
24 September 2021, 11:23
$5
mrs.nifty
24 September 2021, 11:23
$5
Ibrahim
24 September 2021, 11:22
$5
ApexTier
24 September 2021, 11:22
$8
Seneca27
24 September 2021, 11:22
$1
也许可能大概
24 September 2021, 11:21
$1
lokpjd
24 September 2021, 11:21
$1
Alice.J
24 September 2021, 11:21
$1
一串团子
24 September 2021, 11:21
$1
王木木
24 September 2021, 11:21
$1
刘彦君
24 September 2021, 11:20
$20
Ghita
24 September 2021, 11:20
$5
SIMIVS
24 September 2021, 11:20
$5
haijiaozhu
24 September 2021, 11:19
$5
sarg
24 September 2021, 11:19
$25
LaDude
24 September 2021, 11:19
$5
9备战考研9
24 September 2021, 11:18
$1
diptyquaaa
24 September 2021, 11:18
$1
Katie
24 September 2021, 11:17
$5
Erica
24 September 2021, 11:17
$5
lam
24 September 2021, 11:17
$30
Marcelo
24 September 2021, 11:16
$15
Arqweryon
24 September 2021, 11:16
$8
IIU
24 September 2021, 11:15
$1
whw
24 September 2021, 11:15
$5
Cyber
24 September 2021, 11:15
$5
Ann-Marie
24 September 2021, 11:15
$5
Sally
24 September 2021, 11:15
$112
mahmoud
24 September 2021, 11:15
$6
Alfredo
24 September 2021, 11:15
$10
00-
24 September 2021, 11:14
$1
bunny
24 September 2021, 11:13
$5
tulip
24 September 2021, 11:13
$1
bekov
24 September 2021, 11:13
$5
xuxuxu
24 September 2021, 11:12
$10
taka
24 September 2021, 11:12
$50
Anonymous
24 September 2021, 11:12
$1
Xuec708
24 September 2021, 11:11
$13
mailtode
24 September 2021, 11:10
$1
Anonymous
24 September 2021, 11:10
$5
zeizei
24 September 2021, 11:10
$7
mc
24 September 2021, 11:10
$1
念釉
24 September 2021, 11:10
$22
Podgirl45
24 September 2021, 11:09
$10
Cornel
24 September 2021, 11:09
$9
PIglet
24 September 2021, 11:09
$4
一鸣惊人
24 September 2021, 11:08
$10
MinatoLqua
24 September 2021, 11:08

ผู้บริจาคสูงสุด

$298
Ramzes
18 September 2021, 20:08
$250
SarahRosettaStone
18 September 2021, 20:58
$201
bitsikka
15 September 2021, 19:14
$200
Margaret
18 September 2021, 15:09
$200
akuan5
15 September 2021, 17:16
$200
Dieu
18 September 2021, 04:06
$200
Anonymous
23 September 2021, 14:41
$179
UGPX
19 September 2021, 09:21
$179
allisnature
22 September 2021, 13:49
$169
Anonymous
23 September 2021, 18:09
$150
sicness0298
18 September 2021, 01:25
$150
Anonymous
20 September 2021, 02:39
$150
TULKU
15 September 2021, 16:00
$150
evie
19 September 2021, 17:46
$119
stdavinus
19 September 2021, 17:23
$115
Curt
22 September 2021, 18:00
$112
mahmoud
24 September 2021, 11:15
$111
Anonymous
20 September 2021, 02:35
$110
Chuck
16 September 2021, 20:12
$101
PDW
19 September 2021, 22:37
$101
Nonentity
16 September 2021, 23:29
$101
Reginald
16 September 2021, 11:22
$100
r0b
15 September 2021, 19:24
$100
Niles
17 September 2021, 08:22
$100
Marianne
19 September 2021, 23:44
$100
Michelangelo
22 September 2021, 21:23
$100
Steve
23 September 2021, 09:49
$100
uncleken
16 September 2021, 15:55
$100
杨树嘻嘻
15 September 2021, 04:22
$100
Anonymous
16 September 2021, 15:57
$100
Anonymous
18 September 2021, 03:05
$100
Ken
21 September 2021, 21:40
$100
luislope
18 September 2021, 01:28
$100
stephen
20 September 2021, 04:17
$100
Herbie
20 September 2021, 21:30
$100
Soh1973
18 September 2021, 04:22
$100
Anonymous
15 September 2021, 04:28
$100
jxu
18 September 2021, 04:22
$100
rusol
18 September 2021, 01:38
$100
jake
17 September 2021, 00:18
$100
Anonymous
14 September 2021, 23:02
$100
Alfred
23 September 2021, 08:35
$100
ConstantReader
17 September 2021, 20:34
$100
MAC
22 September 2021, 12:37
$100
lys
17 September 2021, 02:21
$100
Andrea
16 September 2021, 20:57
$100
Michael
18 September 2021, 04:29
$100
Barbara
17 September 2021, 16:22
$100
Cal
14 September 2021, 21:08
$100
lisabu
17 September 2021, 05:37
$100
Anonymous
15 September 2021, 18:28
$100
Anonymous
15 September 2021, 01:49
$100
rich
16 September 2021, 12:00
$100
朱晓
17 September 2021, 22:20
$100
tban
16 September 2021, 19:48
$100
Joe
16 September 2021, 18:40
$100
pseudozenon
17 September 2021, 09:58
$100
Laurie
17 September 2021, 18:29
$100
Elaine
21 September 2021, 17:38
$100
SirCoco
23 September 2021, 16:52
$100
Test
17 September 2021, 20:51
$100
ChR
18 September 2021, 11:31
$100
Anonymous
24 September 2021, 10:38
$100
Ruth
20 September 2021, 03:20
$100
Anonymous
22 September 2021, 18:55
$100
cache
22 September 2021, 04:31
$100
Cordeiro
20 September 2021, 12:42
$100
emming
22 September 2021, 04:33
$100
qfbj
22 September 2021, 04:34
$100
jf
17 September 2021, 04:56
$100
qfjobs
22 September 2021, 04:35
$100
Anonymous
16 September 2021, 18:55
$100
ufsh786g_cef.
22 September 2021, 20:43
$100
Anonymous
16 September 2021, 18:56
$100
Sally
19 September 2021, 19:17
$100
Anonymous
18 September 2021, 00:44
$100
Kersti
20 September 2021, 20:40
$100
Rosina
20 September 2021, 14:45
$100
Claire
17 September 2021, 14:43
$100
onlyme
16 September 2021, 06:33
$100
Colleen
18 September 2021, 09:33
$100
onlyme
16 September 2021, 06:35
$100
rrgintl
21 September 2021, 19:25
$100
Hector
20 September 2021, 17:36
$100
Anonymous
16 September 2021, 06:37
$100
Max77
16 September 2021, 23:41
$100
triplej
21 September 2021, 17:01
$93
hasoon
24 September 2021, 07:40
$80
Rose
18 September 2021, 08:28
$80
hanna
16 September 2021, 04:52
$80
MER
17 September 2021, 15:44
$75
Bill
23 September 2021, 06:26
$75
jtellez
20 September 2021, 11:42
$75
susan
15 September 2021, 06:53
$75
Anonymous
15 September 2021, 17:00
$75
Eka
16 September 2021, 19:32
$75
lousysusan
16 September 2021, 19:44
$75
Peter
16 September 2021, 16:24
$75
Rossana
15 September 2021, 23:26
$75
Jaimee
21 September 2021, 01:26